เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 139 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค [ 28 พ.ค. 2563 ]155
82 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท. [ 28 พ.ค. 2563 ]161
83 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย [ 28 พ.ค. 2563 ]156
84 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย [ 28 พ.ค. 2563 ]121
85 เรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที [ 7 เม.ย. 2563 ]120
86 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 22 พ.ย. 2562 ]113
87 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ ประจำปี [ 22 พ.ย. 2562 ]116
88 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ ประจำปี [ 22 พ.ย. 2562 ]156
89 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 [ 7 พ.ย. 2562 ]170
90 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 [ 7 พ.ย. 2562 ]122
91 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา ฯ สมัยประชุมสา [ 7 พ.ย. 2562 ]118
92 หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 [ 7 พ.ย. 2562 ]158
93 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที [ 22 ต.ค. 2562 ]124
94 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 [ 5 ส.ค. 2562 ]119
95 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา ฯ สมัยประชุมสา [ 5 ส.ค. 2562 ]121
96 หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 [ 5 ส.ค. 2562 ]122
97 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้วยหลังคุณธรรมทางพุ [ 21 มิ.ย. 2562 ]113
98 เทศบัญญัติ 2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]124
99 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง [ 21 มิ.ย. 2562 ]121
100 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 20 มิ.ย. 2562 ]118
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7