เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพน  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2566    เอกสารประกอบ

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ