เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.

    รายละเอียดข่าว

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549    เอกสารประกอบ

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ