เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 111 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 [ 7 พ.ย. 2562 ]127
62 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 [ 7 พ.ย. 2562 ]78
63 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา ฯ สมัยประชุมสา [ 7 พ.ย. 2562 ]81
64 หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 [ 7 พ.ย. 2562 ]119
65 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที [ 22 ต.ค. 2562 ]84
66 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 [ 5 ส.ค. 2562 ]82
67 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา ฯ สมัยประชุมสา [ 5 ส.ค. 2562 ]83
68 หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 [ 5 ส.ค. 2562 ]84
69 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้วยหลังคุณธรรมทางพุ [ 21 มิ.ย. 2562 ]80
70 เทศบัญญัติ 2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]84
71 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง [ 21 มิ.ย. 2562 ]82
72 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 20 มิ.ย. 2562 ]81
73 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตป [ 20 มิ.ย. 2562 ]81
74 แบบสอบถามการปฏิบัติงานระดับหน่วยงานย่อย [ 20 มิ.ย. 2562 ]74
75 หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 19 มิ.ย. 2562 ]74
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบายน้ำพร้อมขย [ 19 มิ.ย. 2562 ]78
77 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงา [ 19 มิ.ย. 2562 ]82
78 รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์ก [ 19 มิ.ย. 2562 ]112
79 รายงานสถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 19 มิ.ย. 2562 ]112
80 แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำ [ 19 มิ.ย. 2562 ]80
 
|1|2|3หน้า 4|5|6