เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 111 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 เรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท [ 18 ส.ค. 2563 ]121
42 เรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที [ 3 ส.ค. 2563 ]119
43 การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) [ 9 ก.ค. 2563 ]115
44 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561–2565) เพิ [ 9 ก.ค. 2563 ]123
45 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเท [ 3 ก.ค. 2563 ]85
46 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพน สมัยประชุมสามัญ สม [ 30 มิ.ย. 2563 ]80
47 เรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที [ 9 มิ.ย. 2563 ]119
48 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2 [ 28 พ.ค. 2563 ]81
49 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. แก [ 28 พ.ค. 2563 ]79
50 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ. [ 28 พ.ค. 2563 ]76
51 พรบ.เทศบาล พ.ศ.2562 [ 28 พ.ค. 2563 ]111
52 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา [ 28 พ.ค. 2563 ]125
53 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค [ 28 พ.ค. 2563 ]114
54 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท. [ 28 พ.ค. 2563 ]121
55 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย [ 28 พ.ค. 2563 ]112
56 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย [ 28 พ.ค. 2563 ]80
57 เรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที [ 7 เม.ย. 2563 ]78
58 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 22 พ.ย. 2562 ]78
59 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ ประจำปี [ 22 พ.ย. 2562 ]78
60 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ ประจำปี [ 22 พ.ย. 2562 ]118
 
|1|2หน้า 3|4|5|6