เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์: www.poncity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) [ 9 ก.ค. 2563 ]
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561–2565) เพิ [ 9 ก.ค. 2563 ]
3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเท [ 3 ก.ค. 2563 ]
4 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2 [ 28 พ.ค. 2563 ]
5 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. แก [ 28 พ.ค. 2563 ]
6 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ. [ 28 พ.ค. 2563 ]
7 พรบ.เทศบาล พ.ศ.2562 [ 28 พ.ค. 2563 ]
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา [ 28 พ.ค. 2563 ]
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค [ 28 พ.ค. 2563 ]
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท. [ 28 พ.ค. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7