เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการบริหารจัดการขยะศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลสมเด็ [ 25 ก.ค. 2566 ]44
2 กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันเต้นแอโรบิค [ 30 มิ.ย. 2566 ]35
3 การตรวจติดตามโรงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 23 มิ.ย. 2566 ]42
4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 19 มิ.ย. 2566 ]42
5 กิจกรรมกองทุนธนาคารขยะ [ 5 พ.ค. 2566 ]35
6 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า [ 27 ก.พ. 2566 ]52
7 กิจกรรมอถล. [ 25 พ.ย. 2565 ]38
8 กิจกรรมดำเนินงานถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน [ 14 พ.ย. 2565 ]42
9 กิจกรรมการดำเนินงานขยะเปียกลดโลกร้อน [ 14 พ.ย. 2565 ]37
10 กิจกรรมกองทุนธนาคารขยะ [ 6 ต.ค. 2565 ]41
11 ประกาศการเก็บขนขยะมูลฝอยปี2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]44
12 โครงการอบรมวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินั [ 9 ก.ย. 2565 ]40
13 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษกีฬาฟุตบอล ปี 2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]47
14 กิจกรรมบริหารจัดการตลาดสดเทศบาลตำบลโพน [ 24 ส.ค. 2565 ]39
15 โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปี 2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]42
16 โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้การป้องกันและเฝ้าระวัง [ 18 ก.ค. 2565 ]53
17 โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้การป้องกันและเฝ้าระวัง [ 11 ก.ค. 2565 ]44
18 โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำป [ 30 มิ.ย. 2565 ]40
19 กิจกรรมการจัดการขยะอันตราย [ 27 มิ.ย. 2565 ]37
20 โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอา [ 21 มิ.ย. 2565 ]39
 
หน้า 1|2