เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายนิพนธ์  อิงภู

นายกเทศมนตรีตำบลโพน
โทร.099-0328945


นายทองมี  สระทอง
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพน คนที่ 1
โทร.081-0579334


นายพนมศิลา  ศรีบัว
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพน คนที่ 2
โทร.086-7545433


นายทรัพย์  เกษาพรม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพน
โทร.061-1454813


นายปิยะวัชร์  สระทอง

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพน
โทร.085-7476809


นางณฐอร การถัก
นักบริหารงานเทศบาล 8
ปลัดเทศบาลตำบลโพน
โทร 089-8412440นายสมพงษ์   สุริโย
นักบริหารงานเทศบาล 7
รองปลัดเทศบาล
โทร 064-8606688