เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
 


วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕


เทศบาลตำบลโพน ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพน ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ เทิดทูนพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อดีเด่น ประจำปี 2555 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม อีกทั้งเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพ่อ และส่งเสริมความรักความผูกพันและควรแก่การยกย่อง เชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างที่ดีสืบต่อไป
2024-01-15
2023-07-10
2023-07-07
2023-07-07
2023-07-03
2023-04-02
2023-01-18
2022-04-01
2022-02-17
2022-01-31