เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
 


กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิง 2566


เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 นายทองมี สระทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลโพน นายปิยะวัชร์ สระทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี และนายสัมนัก ปัสสะ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้แทนมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้กับ นางสาวสวาท ชมภูจักร์ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบ้านโพน

2024-01-15
2023-07-10
2023-07-07
2023-07-07
2023-07-03
2023-04-02
2023-01-18
2022-04-01
2022-02-17
2022-01-31