เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
 


กิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก2566


เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลโพนร่วมกับสาธารณสุขอำเภอคำม่วง รพ.สต บ้านโพน โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

2024-01-15
2023-07-10
2023-07-07
2023-07-07
2023-07-03
2023-04-02
2023-01-18
2022-04-01
2022-02-17
2022-01-31