เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า


                             ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโพน จะจัดทำโครงการการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรค ซึ่งจะนำมาสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและเป็นพื้นที่ปลอดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลโพน

2024-01-15
2023-07-10
2023-07-07
2023-07-07
2023-07-03
2023-04-02
2023-01-18
2022-04-01
2022-02-17
2022-01-31