เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
 


นายนิพนธ์ อิงภู นายกเทศมนตรีตำบลโพน เข้าร่วมโครงการการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่


วันที่ 18 ม.ค.2565 นายนิพนธ์ อิงภู นายกเทศมนตรีตำบลโพน เข้าร่วมโครงการ การแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ ณ ห้องประชุมอำเภอสหัสขันธ์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้าง และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

2024-01-15
2023-07-10
2023-07-07
2023-07-07
2023-07-03
2023-04-02
2023-01-18
2022-04-01
2022-02-17
2022-01-31