เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th
 
 
 


โครงการประชาคมรับฟังความคิดเห็นการใช้ประโยน์ที่สาธารณะหนองสิม


วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ นายนิพนธ์ อิงภู นายกเทศมนตรีตำบลโพน เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลโพนและชาวบ้านโพน ได้ร่วมโครงการประชาคม รับฟังความคิดเห็นการใช้ประโยชน์ที่สาธารณประโยชน์หนองสิม และความต้องการในการใฃ้ประโยชน์จากหนองสิม ณ ห้องประชุมพันมหา เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

2023-04-02
2022-04-01
2022-01-31
2022-01-24
2022-01-07
2021-10-15
2021-09-14
2021-09-02
2021-09-01
2021-08-23