เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th
 
 
 


โครงการท้องถิ่นร่วมใจ พัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลโพน ร่วมโครงการท้องถิ่นร่วมใจ พัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยทำการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดโดยรอบบริเวณสนามกีฬาหมู่ ๓ บ้านโพน
2023-04-02
2022-04-01
2022-01-31
2022-01-24
2022-01-07
2021-10-15
2021-09-14
2021-09-02
2021-09-01
2021-08-23