เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
 


โครงการท้องถิ่นร่วมใจ พัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลโพน ร่วมโครงการท้องถิ่นร่วมใจ พัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยทำการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดโดยรอบบริเวณสนามกีฬาหมู่ ๓ บ้านโพน

2024-01-15
2023-07-10
2023-07-07
2023-07-07
2023-07-03
2023-04-02
2023-01-18
2022-04-01
2022-02-17
2022-01-31