เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th
 
 
 


กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพน พฤศจิกายน 2563


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลโพนจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพน นำโดยนางณฐอร  การถัก ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่  นายกเทศมนตรีตำบลโพน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพน  มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง "การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักโภชนาการ" และตรวจสุขภาพโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพน ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาบ้านโพน
2023-04-02
2022-04-01
2022-01-31
2022-01-24
2022-01-07
2021-10-15
2021-09-14
2021-09-02
2021-09-01
2021-08-23