เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
 


โรงเรียนผู้สูงอายุเดือน สิงหาคม 2560


วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นางณฐอร การถัก ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพน พบปะนักเรียนผู้สูงอายุ ทางโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพนได้เชิญบุคลากร นางสาวธัญพิมล พลเยี่ยม พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ โรงพยาลคำม่วงให้การบรรยาย "การดูแลสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ" ต่อด้วยกิจกรรมนันทนาการ โดยคุณสุภาพร ชนะบุตร ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคำม่วงและการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรบ้านโพน
2024-01-15
2023-07-10
2023-07-07
2023-07-07
2023-07-03
2023-04-02
2023-01-18
2022-04-01
2022-02-17
2022-01-31