เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเกิดวาตภัย


วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลโพนจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีวาตภัย ซึ่งได้เกิดเหตุวาตภัยขึ้นในเขตเทศบาลตำบลโพน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 มีบ้านเรือนของประชาชนและวัดในเขตเทศบาลตำบลโพน ได้รับความเสียหายจำนวน 26 ครัวเรือน
2024-01-15
2023-07-10
2023-07-07
2023-07-07
2023-07-03
2023-04-02
2023-01-18
2022-04-01
2022-02-17
2022-01-31