เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลโพน


วันที่ 17 มีนาคม 2560 นายไพศาล ยุระตา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลโพน ประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาลโพน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมใบบุ่น เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
2024-01-15
2023-07-10
2023-07-07
2023-07-07
2023-07-03
2023-04-02
2023-01-18
2022-04-01
2022-02-17
2022-01-31