เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมการตรวจรับรองคุณภาพผลผลิตพุทรา


วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ นายไพศาล ยุระตา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลโพน ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการตรวจรับรองคุณภาพผลผลิตพุทรา เพื่อให้คณะทำงานตรวจรับรองคุณภาพผลผลิตพุทรามีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์ในการตรวจวิเคราะห์พุทราที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยรับการบรรยายและฝึกอบรมการตรวจรับรองผลผลิตพุทรา จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น ณ ห้องประชุมจันกิ่ง เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
2024-01-15
2023-07-10
2023-07-07
2023-07-07
2023-07-03
2023-04-02
2023-01-18
2022-04-01
2022-02-17
2022-01-31