เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
 


โครงการ การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลโพน


โครงการ การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลโพน กิจกรรม : การฝึกอบรมผู้ก่อการดีดำเนินการป้องกันเด็กจมน้ำ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงปัจจัยการเกิดการจมน้ำและมาตราการสำหรับการป้องกันการจมน้ำ รวมถึงการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการจมน้ำทั้งทางตัวบุลคลและทางด้านสิ่งแวดล้อม และยังสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
2024-01-15
2023-07-10
2023-07-07
2023-07-07
2023-07-03
2023-04-02
2023-01-18
2022-04-01
2022-02-17
2022-01-31