เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
 


การประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการ


วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลโพน ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ผล จัดการประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขุดเจาะน้ำบาดาลสำหรับแปลงพุทรา และงบประมาณในการจัดซื้อมุ้งเพื่อกางมุ้งพุทรา รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตพุทราให้มีความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคและสร้างความตระหนักให้เกษตรกรเกี่ยวกับการใช้ การปรับปรุงบำรุงดินตามวิถีเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2024-01-15
2023-07-10
2023-07-07
2023-07-07
2023-07-03
2023-04-02
2023-01-18
2022-04-01
2022-02-17
2022-01-31