เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
 


โครงการประชาคมรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนา ทต.โพน ประจำ ๒๕๕๙


เทศบาลตำบลโพน ออกประชาคมรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาเทศบาลตำบลโพนและประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ในเขตเทศบาลตำบลโพนทั้ง ๕ หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการ เพื่อนำโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นความต้องการของประชาชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-04
2024-05-16
2024-03-11
2024-02-26
2024-01-15
2023-08-14