เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
 


งานปริวาสกรรม ประจำปี 2559


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพน พนักงานและพนักงานจ้างร่วมทำบุญตักบาตรและเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร น้ำปานะ ณ วัดโพธิ์ศรีวิลัย (วัดป่าช้าบ้านโพน) ระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2559
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-04
2024-05-16
2024-03-11
2024-02-26
2024-01-15
2023-08-14