เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
 


องคมนตรีติดตามงานศูนย์ศิลปาชีพผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์


องคมนตรีติดตามงานศูนย์ศิลปาชีพผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์ องคมนตรีติดตามงานของสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์ จำกัด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และคณะเดินทางติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ โดยได้ติดตามผลการดำเนินงานสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์ จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ และรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ทั้งด้านศิลปาชีพ และพบปะราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-04
2024-05-16
2024-03-11
2024-02-26
2024-01-15
2023-08-14