เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน


วันที่ 12 มกราคม 2559 นายไพศาล ยุระตา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลโพน นางณฐอร การถัก ปลัดเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับคณะครูและนักศึกษาสาขาการตลาดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุงและคณะครูนักเรียนโรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร ต.ผาสุก จ.อุดรธานี
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-04
2024-05-16
2024-03-11
2024-02-26
2024-01-15
2023-08-14