เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
 


จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2558


วันที่ 5 สิงหาคม 2558 เทศบาลตำบลโพนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือน สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2024-01-15
2023-07-10
2023-07-07
2023-07-07
2023-07-03
2023-04-02
2023-01-18
2022-04-01
2022-02-17
2022-01-31