เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
 


โครงการค่ายพัฒนาวิชาการ


วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายไพศาล ยุระตา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลโพน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาวิชาการ คิด อ่าน เขียน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคำม่วง ณ ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2024-01-15
2023-07-10
2023-07-07
2023-07-07
2023-07-03
2023-06-29
2023-04-02
2023-01-18
2023-01-11
2022-04-01