เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th
 
 
 


โครงการค่ายพัฒนาวิชาการ


วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายไพศาล ยุระตา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลโพน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาวิชาการ คิด อ่าน เขียน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคำม่วง ณ ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2023-07-10
2023-07-07
2023-07-07
2023-07-03
2023-04-02
2023-01-18
2022-04-01
2022-02-17
2022-01-31
2022-01-24