เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
 


โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ


วันที่ 29 มิ.ย. 58 กองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขุดลอกคูคลองระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลโพน เพื่อช่วยให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวก ลดปัญหาน้ำขัง เน่าเสีย รวมไปถึงการหมักหมมของเศษขยะบริเวณคูคลองข้างถนน ซึ่งช่วยลดปัญหาเรื่องความสกปรกและกลิ่นเหม็นเน่าเสีย
2024-01-15
2023-07-10
2023-07-07
2023-07-07
2023-07-03
2023-06-29
2023-04-02
2023-01-18
2023-01-11
2022-04-01