เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th
 
 
 


ต้อนรับ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ


วันที่ 22 มิถุนายน 2558 เทศบาลตำบลโพนร่วมกับส่วนราชการอำเภอคำม่วง แขกผู้มีเกียรติ ร่วมต้อนรับ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และคณะ ณ หอวัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโพน
2023-07-10
2023-07-07
2023-07-07
2023-07-03
2023-04-02
2023-01-18
2022-04-01
2022-02-17
2022-01-31
2022-01-24